Toiminnan tavoitteet

Tästä löydät jokaisen taitoryhmän keskeiset aihealueet, joiden parissa ryhmissä toimitaan. Ikärajat ovat viitteellisiä – tärkeintä on hankkia aluksi suunnistuksen perustaidot.

Siilit (7-8 v), RR-tasoinen suunnistus
-Kartan taitto, kartan suuntaus ja peukalo-ote
-Kartan värit
-Tavallisimmat karttamerkit
-Seikkailu ja mukavat kokemukset metsässä
-Leikit ja yhdessäolo
-Lapset ja ohjaajat tuttuja keskenään
-Omat varusteet
-Luonnossa liikkuminen ja jokamiehenoikeudet
-Ryhmässä toimiminen ja sääntöjen noudattaminen

Ketut (8-11v), RR-tasoinen suunnistus
-Siileissä opitun kertaus (yllämainitut)
-Ajatusmylly: Suunnitelma, ennakointi ja havainnointi
-Yksinkertaisen reitinvalinnan tekeminen ja perustelu
-Johdattelevien reittien hahmottaminen
-Kartan suuntaus kompassin avulla
-Katse kauas, maaston havainnointi
-Mittakaava
-Suunnistuksen lajisäännöt
-Suunnistaminen itsenäisesti, keskittyminen
-Päiväleirit, retket ja tapahtumat
-Ryhmähenki, uudet kaverit, toisten kannustaminen

Ilvekset (10-12v), TR-tasoinen suunnistus
-Ketuissa opitun kertaus (yllämainitut)
-Oleellisen oivaltaminen
– Suunnanotto ja suunnassakulku
– Korkeuskäyrämuotoihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen
-Vaativampien reitinvalintojen tekeminen
-Kartanluku vauhdissa
-Rastinmääritteet
-Ryhmähenki, kaverit
-Verryttelyt,  venyttelyt ja varusteiden huolto
-Kilpailuihin osallistuminen ja leirit
-Ympärivuotinen mukanaolo

Sudet (12-15v), suora suunnistus
-Ilveksissä opitun kertaus (yllämainitut)
-Korkeuskäyrämuotojen hahmottaminen ja hyödyntäminen
-Maaston kulkukelpoisuuden arviointi
-Vaihtoehtoiset reitinvalinnat ja ennakointi
-Rastinotto ja ns. viimeinen varma
-Vauhdin jako
-Omaan ja muiden suunnistajien  reitinvalintoihin perehtyminen
-Tavoitteellisen harjoittelun perusteet ja aktiivisuus lajin parissa
-Pienet toimitsija- ja vastuutehtävät
-Ryhmähenki, ystävyys myös harjoitusten ulkopuolella

Hurjat Hirvet (yli 13-v),  vaativampi, ”HD14 ja yli” -suunnistusharjoittelu
– Susissa opitun kertaus
-Vaativampien korkeuskäyrämuotojen hahmottaminen ja hyödyntäminen
-Vaativat reitinvalinnat ja ennakointi
-Oman suorituksen analysointi
– Harjoituspäiväkirja
– Toimitsija- ja vastuutehtäviin osallistuminen
-Hurjan hirveesti hupia suunnistuksesta