Tävlingsdirektiv

FM-stafett (R1) i Leppävirta 16.9.2012

 

TÄVLINGSDIREKTIV

Organisation

Tävlingsledare               Mauno Korhonen          0400 199 185

Banläggare                   Juhani Jetsonen           0400 723 404

Tävlingscentral              Kauno Mourujärvi         044 295 5260

Start och mål                 Kalle Huttunen             040 546 8092

Resultatservice              Ari Hyyryläinen            040 590 2090

Resultatservice-expert   Timo Harju                   044 565 1983

Speaker                        Antti Örn                      044 515 5505

Info                               Sari Jetsonen               050 60390

Vip-värd                       Jouko Kaihua                045 355 8778

Mediachef                    Markku Riihinen            040 5376 601

Parkering                      Eino Launonen              040 557 8304

Första hjälpen               Kirsimarja Metsävainio  044 7175461

Tävlingskontrollant (TA)   Risto Vairinen, SSL      050 382 9383

Bankontrollant               Teijo Laasanen, NaVi    040 510 7058

 

Domarråd

Ordföranden för tävlingens domarråd är Sami Lyytinen, SuoVa och de övriga medlemmarna Miika Hernelahti ,KR och Ritva Partanen IisVi.

Regler

För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler och övriga direktiv angivna av tävlingsarrangören.

Tävlingsterräng

Terrängen är svår, både orienterings vis och fysiskt. Tävlingsområdet består av flera backar som sträcker sig från nordväst mot sydost med betydande höjdskillnader. Detajlrika bergskullar kräver tålamod och stor noggrannhet med orienteringen. Om det regnar, kan bergskullar betäckta med mossor vara mycket hala.

Inom tävlingsområdet finns det några dammar, skogsbilvägar samt en byväg. Bommar i början av skogsbilvägarna gäller inte för tävlare (förutom portar till stugornas gårdar, som det är strängt förbjudet att beträda). Det finns få avverkningar inom området. Kärren är mycket våta som resultat av ihärdigt regnande.

Karta

Tävlingskartan är en orienteringskarta i 6 färger, skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, offsettryckt 8/2012. Kartans storlek är A3 och den är insatt i plastfodral. Kartan finns att se i start- och växlingsfållan och är förbjuden att fotografera. Kartorna samlas in vid växling, samt efter målgång. Efter omstarten får kartorna hämtas klubbvis enligt speakerns instruktioner.

Det finns inga tidigare tryckta orienteringskartor över tävlingsområdet.

 

Serier och banlängder    

H21 8,0 / 4.os. 8,9      10:00      1-100

H20 5,7 – 5,8              10:30      271-310

H18 5,3                      10:30      311-350

H16 4,1                      10:40      351-410

D21 5,8 – 5,9              10:40      201-270

D20 4,7 – 4,8              10:30      411-450

D18 4,1 – 4,2              10:40      451-480

D16 3,8                      10:30      481-530

I banlängderna ingår ca 400 meter snitslad terräng. Det är gaffling på samtliga sträckor.

Startgrupper

kl 10.00 H21

kl 10.30 H20, H18, D20, D16

kl 10.40 D21, D18, H16

Förbjudna områden

Tillgång till tävlingsområdet är tillåten endast under tävlingen. Förbjudna områden består av gårdar, odlade åkrar och sådana områden på kartan som är speciellt markerade som förbjudet område (Arrangören övervakar förbjudna områden). Förbjudna områden har markerats med ett enhetligt vitt band. (vid behov enligt kartans markering).

Uppvärmning 

Uppvärmnings områden är markerat på tävlingscentrumskartan.

Förändringar i löpordningen

Den gällande löpordningen ska meddelas vid anmälning. Ändringar bör anmälas senast lördagen den 15:e september kl 18.00  i IRMA.

Av tungt vägande skäl kan löpordningen ändras i tävlingscentralen på tävlingsdagen t o m kl 9.30. Denna förändring godkänns eller förkastas av tävlingskontrollanten (TA). Lag som inte anmäler sin löpordning för inte starta. Lag som inte löper i den angivna löpordningen diskvalificeras.

Tävlingsnummer

Alla tävlande använder ett tävlingsnummer. Tävlingsnumren hämtas i en lagpåse från info. OBS, säkerhetsnålar ingår ej. På nummerlappen framgår lagnumret, sträcknumret samt en streckkod. Kontrollera att numren stämmer! Nummerlappen samlas inte in.

Kontroller

Modellkontroll finns vid Info-pålen. Vid modellkontrollen finns nollstämpel för testning av Emit-brickan. I terrängen finns det flera kontroller nära varandra. Kontrollera att du stämplar rätt.

Stämplingssystem och hyresbrickor

I tävlingen används stämplingssystemet Emit. Samma Emitbricka kan användas bara en gång under stafetten.  Kontrollera att din Emit-bricka fungerar vid info-pålen. Man kan hyra Emit-brickor om det behövs (5€).  Emitbrickor som man har hyrt av arrangörerna ska återlämnas till mål/växlingen efter tävlingen. Om en Emitbricka har försvunnit tas en ersättningsavgift på 60 € ut.

Granskningskort för Emit-brickan och kontrollangivelser

I lagmaterialet ingår ett granskningskort för Emit-brickan för varje löpare. Varje löpare skriver på granskningskortet lagnummer och sträcka. Kontrollangivelserna finns tryckta på kartan.

Start

Starten ligger i tävlingscentralen. Starten och inträdet till växlingsområdet öppnas kl 9.30. De tävlande ska gå till starten / växlingen via emitnollställning. Försök undvika rusning och gå till starten i tid. Startskottet skjuts med ett hagelgevär. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Avståndet från starten / växlingen till K-punkten är väl anvisat i terrängen.

Växlingen

Utgående löpare som skall växla går in till växlingsområdet genom ingångsporten, där streckkoden på nummerlappen avläses. Efter emitnollställningen får de tävlande inte lämna start/växlingsområdet före sitt eget lopp. Avståndet från sista kontrollen till växlingen är markerat i terrängen. Den tävlande som kommer in till växlingen stämplar först, ger sin karta åt växlingsfunktionären, tar själv sitt lags nästa karta från kartställningen och ger kartan vidare åt nästa stafettlöpare och fortsätter själv till stämpelgranskning. Det lag som har tagit fel karta diskvalificeras. Tävlande vars karta har tagits av en annan löpare får en ny karta av en växlingsfunktionär. (platsen för reservkartor finns vid nordvästra delen av växlingsbommen). Tidförlusten som orsakas av detta gottgörs inte.

Mål

Avståndet från sista kontrollen till mål är markerat. Från ankarsträckans sista kontroll följer löparen snitslingen, fortsätter till vänstra målfållan och springer i mål. Överskridningen av mållinjen avgör lagets slutliga placering. Om slutspurten är mycket jämn avgörs placeringen vid behov av en måldomare. Målgången av de tio bästa lagen videofilmeras. Målet stängs kl 17.30

De lag som har avbrutit

De löpare som avbryter tävlingen ska anmäla sig hos målfunktionären. Också i händelse av en skadad löpare, måste en målfunktionär informeras.

Omstart

Enligt speakerns instruktioner arrangeras omstart cirka kl 15 för de tävlande son inte har hunnit tävla eller vilkas lag har antingen avbrutit eller diskvalificerats.  Budkavlemässig växling avslutas 10 minuter före omstarten.

Vätskepunkten

Serien H21 har en vätskepunkt som är tryckt på kartan (ungefär mitt i banan). Som dricka finns vatten.

Info

Info ligger i tävlingscentralen och öppnar 16.9 fr.o.m. kl 8.

Omklädning, tvätt och toaletter

Omklädning sker i fältförhållanden. Var tvättplatsen och toaletterna ligger framgår av kartan över tävlingscentralen och utmärkning till dessa ställen börjar från infopålen.

Lagtält

Det finns ett reserverat område för lagtält. Se kartan över området. Att resa tält är tillåtet 16.9. fr.o.m klockan 7.

Restaurang

I tävlingscentralen finns en restaurang där man kan köpa varma rätt, kaffe, kaffebröd, korv och läsk.

Första hjälpen

Första hjälpen ligger i närheten av målet. Det finns en första hjälpenpunkt i terrängen. Punkten är markerad på kartan.

Barnpassning

Barnpassning är bara för de som har bokat den på förhand. Se kartan över tävlingscentrum för att hitta den.

Prisutdelning

Priserna delas ut det är klart vilka de vinnande lagen är. De tävlande ombeds följa speakerns instruktioner. FM-medaljer: FM-medaljer delas ut till löparna i de tre bästa lagen och lagen med placeringar 4.-10. får FM-plaketter.  Vinnarlaget får också ett minnepris.

Resultat

Tävlingen har ONLINE-resultat. Se länken på www.kuopionsuunnistajat.fi. På tävlingscentrumen finns resultat med sträcktider på resultattavlan.

Parkering

Parkering finns på en åker vid tävlingscentrum. Parkeringsavgiften på 3€ betalas då man lämnar tävlingscentrum. Var vänlig och medbringa jämna pengar.

 

Lycka till med tävlingen!

Kuopion Suunnistajat