Kilpailuohjeet am-partio

Ohjeet (pdf-tiedostona)

Kartta: 1:10000, koko A4, ajantasaistus 7/2015

Rastimääritteet: Jokaisen sarjan rastimääritteet on painettu karttaan. Yhteiset, jokaisen joukkueen jäsenen käytävät rastit, on merkitty määritteeseen ensiapumerkillä +.

Karttaan yhteiset rastit on merkitty kaksoisympyrällä ©. Yhteisiä rasteja on kokoontumisrastin lisäksi sarjasta riippuen 0, 1 tai 2 kpl.

Viimeinen rasti, koodi 97, on kokoontumisrasti, josta joukkue tulee yhdessä maaliin viitoitusta seuraten. Aika otetaan joukkueen viimeisestä jäsenestä, keltaisen numeron kantajasta.

Numerot on jokaiselle partion jäsenellä, keltainen partionjohtajalle, joka tulee viimeisenä maaliin.

Lähtö: Jokaiselle joukkueelle annetaan ennen lähtöä muovikotelo, jossa ovat kaikki kartat (3 kpl) ja niille suojamuovit sekä yksi kynä. Samalla annetaan piirustusalustaksi kovalevyt. Lähtökomennon jälkeen joukkueet pääsevät suunnittelemaan reittejään. K-pisteelle johtaa viitoitus, jota on noudatettava.

Rasteilla leimasimet ovat enimmäkseen tuulenkaatopuihin kiinnitetty. Joillakin rasteilla on jouduttu rakentamaan leimasimille teline.

Maali: Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin, jossa jokainen tekee maalileimauksen, partionjohtaja viimeisenä. Tämän jälkeen joukkue siirtyy leimantarkistukseen.

Pukeutuminen: Huoltorakennuksessa on rajoitetusti pukeutumistilaa.

Pesu: Huoltorakennuksessa on suihkut naisille ja miehille.

WC:t ovat pukutilojen yhteydessä.