Sinetti myönnettiin taas KuoSu:lle

Kesän alussa Kuosuppaan saapui Pohjois-Savon Liikunnan ja Nuoren Suomen kaksi edustajaa jututtamaan ja arvoimaan KuoSu:n seura- ja nuorisotyötä, sen toteutusta, puitteita ja toimintaa. Paikalla KuoSu:a edustamassa olivat Timo Suhonen, Sari Jetsonen, Juhani Jetsonen ja Sanna Kauppila. Arvioinnin tarkoituksena on tarkastaa joka toinen vuosi, että sinetin saaneiden seurojen toiminta on edelleen kriteereiden mukaista.

Seuran toiminnasta keskustelun jälkeen seura sai palautteen, joka käytiin läpi kohdittain kriteeristöstä. Palautetta tuli niin positiivisena, kuin kehittävänäkin. KuoSu:n uudet sivut olivat ajantasaiset, sinetti-merkki oli näkyvästi esillä, mutta esimerkiksi linkki Pohjois-Savon liikunnan sivuille, ja enempi informaatio seuran, tai lajin ulkopuolisille nähtiin tarpeellisena llisäyksenä. Tämä edellyttää jaostojen sisällä tarkempaa toiminnan rungon esittelyä ja jaottelua kirjallisena versiona.

Nuorten asemaa, opetusta ja huomiointia painotettiin kriteeristössä, jossa KuoSu pärjäsikin erinomaisesti. Nuoriso-organisointi oli myös huippuluokkaa. Aiheen lomassa keskusteltiin myös kasvatuksellisuudesta, joka on hoidettu hyvin, mutta parannettavaakin olisi. Tärkeänä nähtiin kasvatuksellisuuden ulosanti, ja selkeyttä seuran linjaan, mihin pyritään ja miten? Tarkempaa suunnitelmaisuutta kaipaa myös ohjaajakouluttautuminen, joka mahdollistaa entistäkin tehokkaamman nuorisotyön ja KuoSu:n toimintalinja ajantasaistettuna, sillä se on oiva työkalu seuralle, aivan kuten Nuoren Suomen pelisäännötkin. Muuta kehityskelpoista palautetta tuli esimerkiksi nuorten harjoituskalenterin esillelaitto ja harjoitussisältöjen suunnitelmallisuus, joita edesauttaa nettisivujen selkeys. Tämä auttaisi myös seuran toiminnan näkymistä ulkopuolisille.

Erityisesti edustajia ilahduttivat seurassamme halu uudistua ja viedä seuraa eteenpäin, nuorten mainio mukana olo, tukien havaitseminen, aktiivisuus, huomioiminen, avoimuus, vahvat arvot sekä sinetillä markkinointi. Nämä kaikki ja koko muu toiminta toivat Kuopion Suunnistajille sinetti kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.

Takaisin